Pazartesi , 2 Ekim 2023

Leasing Ne Demektir?

Leasing Ne Demektir?

  Bu makalemizde ekonomi piyasalarında çok sık adı geçen leasing konusuna ,leasing tanımı ve çeşitleri konularına değineceğiz. O halde ilkin leasing ne demektir sorusunu cevaplayacağız. Hemen ardından leasing çeşitlerine ve ülkemizdeki leasing sistemine değineceğiz. Leasing kavramı ekonomi piyasalarında finansal kiralama olarak da bilinmektedir. Leasing, firmaların kuruluş zamanlarında ve ya gelişmeye geçtiklerinde yatırımlarını yapabilmek namına seçtikleri orta süreli bir ekonomik yönetim biçimidir. Yani firma, alıcılarına mülkiyeti kendisinde olan bir ekonomik yatırımı belirli miktarda kiralar ve o süre içinde de kullanım hakkını kiralayana devreder. Leasing ve ya finansal kiralama olgusu bu tarzda yapılmaktadır.  Anlaşılacağı gibi leasing uygulamasında mallar satın alınmaz, yalnızca kiralanır. Bu husustaki gaye verimliliği ve kar miktarını yükselterek ihtiyaçları gidermektir.

 Leasing Çeşitleri Nelerdir?

Genel anlamda birbiriyle aynı olmayan,  farklı pek çok finansal kiralama metodu uygulanmaktadır.  Yazının geri kalan bölümünde ana hatlarıyla leasing çeşitlerini anlatmaya gayret edeceğiz.

Vendor Leasing (Satışa Yardımcı Leasing): Satıcı firmaların parasal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla leasing işletmeleri ile uzun süreli işbirliği anlaşmaları yapılması türüdür.

 Brüt – Net Kiralama: Brüt ve net kiralama çeşidinde kiralama harcamalarının kim tarafından yapılacağı ayrımı esas alınır. Brüt kiralamada bütün harcamalar (vergi, bakım, tamirat, sigorta gibi ) leasing işletmesi tarafından yapılır. Net kiralamada ise bu giderleri kiralayan karşılar.

 Sale and Lease Back (Satış ve Geri Kiralama): Bu uygulamada varlıklar bir leasing işletmesine satılır ve geri kiralanır. Türkiye’de 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na ters düştüğü için uygulanamamaktadır.

 Full Payout-Non Payout Lease (Tam Ödemeli – Tam Ödemesiz Kiralama) : Tam ödemeli kiralamada kiraya mevzu olan varlık için alınacak olan toplam kira ücreti, malın varlığını alma bedelini ve diğer masrafları üstlenerek kiralayana belli miktarda kazanç sağlar. Kiralama esnasında anlaşma fes edilene değin geçen süredeki toplam kiralama ücretleri kiralanan varlığın alma ücretini karşılayamıyorsa bu da tam ödemesiz kiralama demektir.

 Domestic/ Crossborder Leasing (Yurt içi/Yurt dışı Kiralama): Yurt içi kiralamada her iki işletme aynı devlette bulunan mal üzerinden anlaşma imzalar. Yurt dışı kiralamadaysa farklı devletlerde bulunan varlık üzerinden sözleşme imzalanabilir.

 True Leasing (Gerçek Kiralama): Bu leasing çeşidinde kiralayan şahıs işlem sonunda varlığı piyasa değerinden satın alabilir.

 Swap Lease (Takas Şeklinde Kiralama): Takas usulüyle kiralamada kiralayan şahıs daha önce kiraladığı bir malı yenisi ile takas edebilmektedir.

 Ülkemizde Leasing

Türkiye’de leasing kavramına ilk defa 1983 senesinde değinilmiştir. 1985 senesinde düzenlenen 3226 sayılı yasaya göre de ilk leasing işletmesi 1986 senesinde kurularak çalışmalara başlamıştır. Git gide artan leasing çalışmaları finansmanın % 10’unu etkilemektedir.  Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yaklaşık olarak % 30 dur. Bu durumu hesaba kattığımızda Türkiye’de daha tam manasıyla uygulanamayan leasing sistemi büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu ifade edebiliriz.

Leasing ödenmezse ne olur? diyorsanız  Kredi borcumu ödeyemezsem ne olur?  konulu yazımızı okuyunuz.

Hakkında admin

İlginizi Çekebilir!

Kredi Notu Öğrenme SMS 2023

Kredi notu öğrenme, belirli dönemlerde herkesin ihtiyaç duyduğu kullanılabilir kredi limitini öğrenme amacıyla yapılan sorgulamadır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir